Chi tiết văn bản

250/QĐ-BYT
28/01/2022
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 sửa đổi, bổ sung phiên bản 8.
Quyết định
Bộ Y tế
Nguyễn Trường Sơn
2022323154750_Huong dan chan doan va dieu tri COVID-19 22.01.28_trinh ban hanh.signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC