Chi tiết văn bản

3599/SYT-NV
08/09/2021
08/09/2021
Tiếp tục duy trì hoạt động tiếp nhận cấp cứu, khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Kết hợp Quân Dân Y
Công văn
Sở Y tế
Hồ Thị Thu Hằng
Phó giám đốc
20211041539_BVDKKVQDYKH hoat dong lai (2)_signed_signed_signed_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC