Chi tiết văn bản

1661/QĐ-TTg
04/10/2021
04/10/2021
Về việc Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Vũ Đức Đam
20221221923_QD.1661.rar
VĂN BẢN KHÁC