Chi tiết văn bản

5910/SYT-NV
29/12/2021
Xét nghiệm để phát triển người mắc Covid-19 và cho người bệnh ra viện
Công văn
Sở Y tế
Nguyễn Công Tuấn
202214101342_5910-Xet nghiem phat hien COVID va ra vien_signed_signed_signed_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC