Chi tiết văn bản

1066/QĐ-UBND
12/05/2021
12/05/2021
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Lê Quang Trung
Phó chủ tịch
2021104151335_1066qd_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC