Chi tiết văn bản

2609/QĐ-UBND
13/09/2021
13/09/2021
Về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo mức độ nguy cơ
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
Chủ tịch
202110415451_2609qd_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC