Chi tiết văn bản

3319/QĐ-UBND
01/12/2021
01/12/2021
Phê duyệt Phương án quản lý, chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 (F0) không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Thị Quyên Thanh
20221221175_3319.rar
VĂN BẢN KHÁC