Chi tiết văn bản

2571/SYT-NV
13/07/2022
13/07/2022
Trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT tháng 6 năm 2022
Công văn
Sở Y tế
Hồ Thị Thu Hằng
Phó Giám đốc
20228315139_2571SYT-NV.rar
VĂN BẢN KHÁC