Chi tiết văn bản

2591/QĐ-SYT
09/11/2022
09/11/2022
V/v thành lập Tổ thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Nghị quyết
Sở Y tế
Văn Công Minh
Giám đốc
VĂN BẢN KHÁC