Chi tiết văn bản

4310/TB-SYT
16/11/2022
16/11/2022
V/v Các trường hợp không thuộc phải cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Thông báo
Sở Y tế
Văn Công Minh
Giám đốc
VĂN BẢN KHÁC