Chi tiết văn bản

09/HD-SCH
16/11/2021
16/11/2021
Cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Hướng dẫn
Sở Y tế
Lữ Quang Ngời
202212211317_FILE_20211116_155306_09-SoCH PC Covid_1.pdf
VĂN BẢN KHÁC