Chi tiết văn bản

2690/TB-SYT
22/07/2022
22/07/2022
ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ THU HỒI MỸ PHẨM EVI CREAM VÀ DẦU GỘI MEDY VI PHẠM CHẤT LƯỢNG
Công văn
Sở Y tế
Văn Công Minh
Giám đốc
202283151823_HSCV 63. VV DINH CHI VA TH MP EVI CREAM VA DAU GOI MEDY_signed_signed_signed_signed.pd
VĂN BẢN KHÁC