BIỂU MẪU BÁO CÁO

Công văn 2575/SYT-KHTC V/v Cung cấp thông tin phục vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở Y tế
Thực hiện đăng ký giá và kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân
Báo cáo chuyên dề tình hình KBCB 9 tháng đầu năm 2017
Báo cáo chuẩn bị tiếp đoàn công tác BYT về thực hiện BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi
Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện NĐ 117 quy định về y tế xã, phường, thị trấn
Biểu báo cáo số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình
Biểu mẫu nâng lương đợt II năm 2018
Bảng điểm kiểm tra công tác Dược năm 2018
Mẫu thống kê công tác văn thư lưu trữ năm 2018
Công văn 2575/SYT-KHTC V/v Cung cấp thông tin phục vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở Y tế
Mãu giới thiệu con dấu, chữ ký, chức danh lãnh đạo
Mãu báo cáo tình hình triển khai Pc mã độc WannaCry
Báo cáo chuẩn bị tiếp đoàn công tác BYT về thực hiện BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi
Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện NĐ 117 quy định về y tế xã, phường, thị trấn
Biểu báo cáo số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình
Lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực y, dược
Mẫu A6 thu thập thông tin tử vong
Mẫu thống kê công tác văn thư lưu trữ năm 2018
<< < 1 2 3 4 5 > >>