Tra cứu thủ tục hành chính

select
Tổng số 12 thủ tục
#Mã - Tên thủ tụcLĩnh vựcMức độĐịa chỉ tiếp nhận
1 1.003993.000.00.00.H61 - Công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền Sở y tế • Y tế Dự phòngChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long - Số 12C Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
2 1.002265.000.00.00.H61 - Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế • Y tế Dự phòngChưa cập nhậtTrung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long - số 12C Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
3 1.002946.000.00.00.H61 - Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt bán lẻ thuốc đối với cơ sở có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất • Dược phẩmChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long - 12C Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
4 1.002938.000.00.00.H61 - Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực (cơ sở bán lẻ thuốc theo Thông tư 02/2018/TT-BYT) • Dược phẩmChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long - 12C Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
5 1.002250.000.00.00.H61 - Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực (cơ sở phân phối thuốc theo Thông tư 03/2018/TT-BYT) • Dược phẩmChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long - 12C Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
6 1.002276.000.00.00.H61 - Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất • Dược phẩmChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long - 12C Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
7 1.002967.000.00.00.H61 - Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ • Dược phẩmChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long - 12C Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
8 1.002327.000.00.00.H61 - Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất không vì mục đích thương mại • Dược phẩmChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long - 12C Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
9 1.002353.000.00.00.H61 - Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực • Dược phẩmChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long - 12C Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
10 1.002414.000.00.00.H61 - Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất • Dược phẩmChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long - 12C Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
1 - 10 trong tổng số 12Số dòng hiển thị: <<<1 2>>>