DANH BẠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
Ban Giám đốc
 Văn Công MinhGiám đốc0270.3822.6910913.121.953vcminh.syte@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Công TuấnPhó Giám đốc0270.3836.3790918.755.990nctuan.syte@vinhlong.gov.vn
 Hồ Thị Thu HằngPhó Giám đốc0270.3823.1770913775005htthang.syte@vinhlong.gov.vn
Phòng Tổ chức hành chính
 Nguyễn Quang MinhTrưởng phòng0270.38207840918.258.387 
 Lê Thành PhongP.Trưởng phòng0270.3827.9810985.179.464ltphong.syte@vinhlong.gov.vn
 Trương Kim HươngVăn thư0270.3823.1070977.174.414tkhuong.syte@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Mỹ ChiChuyên viên0270.3827.9810985.179.464ttmchi.syte@vinhlong.gov.vn
 Võ Hồng LoanChuyên viên0270.3827.9810939.459847vhloan.syte@vinhlong.gov.vn
 Ngô Thị Thu HươngChuyên viên0270.3838.6160968.090.979ntthuong.syte@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Hồ ĐạtChuyên viên0270.3800.1150982.562.552hhdat.syte@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thành Vĩnh HùngTài xế0270.3823.1070913.137.068 
Phòng Kế hoạch - Tài chính
 Nguyễn Quốc PhụcTrưởng phòng0270.3837.8100913.068.860nqphuc.syte@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Mỹ LoanP.Trưởng phòng0270.3820.0470918.555.405ntmloan.syte@vinhlong.gov.vn
 La Thanh YếnKế toán viên0270.3820.0470939.130.061ltyen.syte@vinhlong.gov.vn
 Đỗ Quốc ThốngKế toán viên0270.3820.0470918.471.068 
 Trần Thị Mỹ TrangKế toán viên0270.3820.047  
 Nguyễn Thị Thanh ThoảngChuyên viên0270.3820.0470983.341.729 
Phòng Thanh tra
 Nguyễn Văn Bé HaiChánh Thanh tra0270.3825.4460919.381.369nvbhai.syte@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Kim LongThanh tra viên0270.3825.4460906.647.444hklong.syte@vinhlong.gov.vn
 Trần Nguyễn Tố NhưThanh tra viên0270.3825.4460939.119.053tntnhu.syte@vinhlong.gov.vn
 Trương Thanh TùngThanh tra viên0270.3825.4460972.787.637tttung.syte@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Phan Hoàng DũngThanh tra viên0270.3823449 nphoangdung.syte@vinhong.gov.vn
Phòng Nghiệp vụ
 Trịnh Quang ĐínhTrưởng phòng0270.3823.4490917.449.251tqdinh.syte@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Hồng LạcP.Trưởng phòng0270.3823.4490908.566.591 
 Lê Đông AnhP.Trưởng phòng0270.3502.2320946.727.975 
 Nguyễn Xuân DungChuyên viên0270.3823.4490909.898.708 
 Hà Thị Cẩm TúChuyên viên0270.3823.4490917.449.251 
 Hồ Hồng ThắmChuyên viên0270.3502.2320799.995.190 
 Lê Mỹ PhụngChuyên viên0270.3502.2320393.676.569 
Phòng Công đoàn ngành
 Huỳnh Thanh PhongChủ tịch0270.3830.9830974.303.191 
 Trần Thị Hiếu HiềnPhó chủ tịch0270.3830.9830919.787.948