Các đơn vị trực thuộc

A. Khối Hành Chính

I. Các phòng, ban chuyên môn thuộc sở

* Phòng Tổ chức hành chính

* Phòng Kế hoạch Tài chính

* Phòng nghiệp vụ

* Thanh tra

* Công Đoàn Ngành

II. Chi cục trực thuộc sở

* Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

* Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

B. Khối sự nghiệp

I. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc tuyến Tỉnh

* Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

* Trung tâm Pháp Y

* Trung tâm Giám định Y khoa

* Trung tâm Kiểm nghiệm

* Bệnh viện Y dược Cổ truyền tỉnh Vĩnh Long

* Bệnh viện Phổi Vĩnh Long

* Bệnh viện Tâm thần

* Bệnh viện Chuyên Khoa Mắt

* Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long

* Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp quân dân y

* Bệnh viện đa khoa Khu vực Hòa Phú

II. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc tuyến huyện - Thành phố

* Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

* Trung tâm Y tế huyện Mang Thít

* Trung tâm Y tế huyện Long Hồ

* Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm

* Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

* Trung tâm Y tế Thị xã Bình Minh

* Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

* Trung tâm Y tế huyện Bình Tân