An toàn tiêm chủng

 

STT

Tên Cơ Sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Văn bản công bố

Ghi chú

1 BVĐK Tỉnh Vĩnh Long 301 Trần Phú, Phường 4, TPVL Đoàn Văn Hùng 14/TB-BVĐK

 

2 BVĐK tư nhân Triều An - Loan Trâm 379C Ấp Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi, TPVL BS. Nguyễn Trung Tín Hồ sơ công bố

 

3 BVĐK Xuyên Á - Vĩnh Long 68E, Phạm Hùng, tổ 69, Khóm 2, Phường 9, TPVL BS. Nguyễn Ngọc Phương Tâm 53/TB-BVXA-VL

 

4 TTYT Thành Phố Vĩnh Long 67N, Khóm 2,Phạm Hùng, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long BS. Phan Văn Năm 821/TTYT-TB

 

5 Trung tâm kiểm soát bệnh tật 24, Hùng Vương, Phường 1, TPVL BS. Phạm Minh Thanh 23/TB-KSBT

 

6 Bệnh xá Công An tỉnh Vĩnh Long 71/22 Phó Cơ Điều, Phường 3, TPVL Phan Ngọc Tính 48/TB-CAT-PH10

 

7 Trạm Y tế Phường 1 117 đường 2/9, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long Nguyễn Thị Thanh Ca 15/TYT

 

8 Trạm Y tế phường 2 Số 61 đường Nguyễn Huệ, phường 2, TPVL BS. Nguyễn Thị Mỹ Chi 2618/TB-SYT

 

9 Trạm Y tế Phường 3 69, đường Phó Cơ Điều, Khóm 2, Phường 3, TPVL YSĐK. Bùi Thị Thanh Thúy 01/TYT

 

10 Trạm Y tế Phường 4 Khóm 3, Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long Nguyễn Thái Bình 02/TYT

 

11 Trạm Y tế phường 5 Số 162/20, khóm 5, phường 5, TPVL BS. Mai Trí Dũng 2618/TB-SYT

 

12 Trạm Y tế phường 8 Đường ĐTH, khóm 4, phường 8, TPVL ĐD. Lưu Vĩnh Sa 2618/TB-SYT

 

13 Trạm Y tế phường 9 Số 29C, khóm 5, phường 9, tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long BS. Lý Thanh Nhã 2618/TB-SYT

 

14 Trạm Y tế Phường Tân Hòa Khóm Tân Phú, phường Tân Hòa, TPVL YS. Trần Thị Mỹ Hạnh 2618/TB-SYT

 

15 Trạm Y tế Phường Tân Hội Khóm Mỹ Phú, phường Tân Hội, TPVL BS. Nguyễn Thị Lệ Hồng 2618/TB-SYT

 

16 Trạm Y tế Phường Tân Ngãi Số 58/2 khóm Vĩnh Phú, phường Tân Ngãi, TPVL BS. Nguyễn Thanh Thái 2618/TB-SYT

 

17 Trạm Y tế Phường Trường An Số 48 khóm Tân Quới Đông, phường Trường An, TPVL BS. Lê Triều Minh 2618/TB-SYT

 

18 Phòng khám đa khoa Ánh Thủy 73/21, đường Nguyễn Văn Nhung, Phường 3, TPVL BS. Trần Minh Châu 29/PKĐKAT

 

19 Phòng khám Nhi Đồng 57/10, Phạm Thái Bường, Phường 4, TPVL BS. Lê Thị Kim Hồng 01/CSDVTCVL

 

20 Cơ sở tiêm chủng VNVC Vĩnh Long Số 170/2 Phạm Hùng, Phường 9, TPVL Ngô Chí Dũng 52/VNVCVL

 

 

STT

Tên Cơ Sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Văn bản công bố

Ghi chú

1 TTYT thị xã Bình Minh Số 36, đường Nguyễn Văn Thảnh khóm 5, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Lê Thị Cẩm Hồng 3590/TB-SYT

 

2 Trạm Y tế phường Cái Vồn Đường Phan Văn Năm, tổ 12, khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Trần Thị Hoa Tươi 3590/TB-SYT

 

3 Trạm Y tế phường Đông Thuận Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Phan Hồng Nhiên 3590/TB-SYT

 

4 Trạm Y tế Phường Thành Phước 67/3 Huỳnh Văn Đạt, Tổ 7, Khóm 4, P Thành Phước, TX Bình Minh, Vĩnh Long Phạm Văn Hường 65/TYT

 

5 Trạm Y tế xã Đông Thành Ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Phan Trọng Nghĩa 3590/TB-SYT

 

6 Trạm Y tế xã Đông Thạnh Ấp Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Ngô Văn Đức 3590/TB-SYT

 

7 Trạm Y tế xã Mỹ Hòa Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Lê Hồng Phương 3590/TB-SYT

 

8 Trạm Y tế Xã Thuận An Tổ 10, ấp Thuận Phú A, Xã Thuận An, TX Bình Minh, Vĩnh Long Phạm Diễm Thùy 05/TYT

 

9 Trạm Y tế Đông Bình Ấp Đông Hậu, Xã Đông Bình, TX Bình Minh, Vĩnh Long Sơn Quốc Minh 02/TT-TYT

 

10 Công ty TNHH MTV PKĐK Châu Lê 146/06 đường Nguyễn Văn Thảnh, Tổ 3, Khóm 5, Phường Cái Vồn, TX Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long BS. Châu Văn Đệ 29/TBTC.19

 

 

STT

Tên Cơ Sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Văn bản công bố

Ghi chú

1        

 

2        

 

3        

 

4        

 

5        

 

6        

 

7        

 

8        

 

9        

 

10        

 

11        

 

12        

 

 

STT

Tên Cơ Sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Văn bản công bố

Ghi chú

1        

 

2        

 

3        

 

4        

 

5        

 

6        

 

7        

 

8        

 

9        

 

10        

 

11        

 

12        

 

13        

 

14        

 

15        

 

16        

 

 

STT

Tên Cơ Sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Văn bản công bố

Ghi chú

1        

 

2        

 

3        

 

4        

 

5        

 

6        

 

7        

 

8        

 

9        

 

10        

 

11        

 

12        

 

13        

 

 

STT

Tên Cơ Sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Văn bản công bố

Ghi chú

1        

 

2        

 

3        

 

4        

 

5        

 

6        

 

7        

 

8        

 

9        

 

10        

 

11        

 

12        

 

13        

 

14        

 

15        

 

16        

 

17        

 

18        

 

19        

 

 

STT

Tên Cơ Sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Văn bản công bố

Ghi chú

1        

 

2        

 

3        

 

4        

 

5        

 

6        

 

7        

 

8        

 

9        

 

10        

 

11        

 

12        

 

13        

 

14        

 

15        

 

16        

 

 

STT

Tên Cơ Sở

Địa chỉ

Người đứng đầu

Văn bản công bố

Ghi chú

1        

 

2        

 

3        

 

4        

 

5        

 

6        

 

7        

 

8        

 

9        

 

10        

 

11        

 

12        

 

13        

 

14        

 

15        

 

16        

 

17        

 

18        

 

19        

 

20        

 

21        

 

22