Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược

 

Tải Quyết định 17/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Thúy Quỳnh)

Tải Quyết định 1515/QĐ-SYT (Nguyễn Hoàng Thúy Ngân)

Tải Quyết định 1589/QĐ-SYT (Phan Nguyễn Thùy Linh)

Tải Quyết định 1590/QĐ-SYT (Trần Thị Kiều Dung)

Tải Quyết định 1591/QĐ-SYT (Võ Quang Huy)

Tải Quyết định 1739/QĐ-SYT (Trần Thị Ngọc Diễm)

Tải Quyết định 1740/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Kim Yến)

Tải Quyết định 1741/QĐ-SYT (Lê Quốc Hiệp)

Tải Quyết định 1742/QĐ-SYT (Huỳnh Thị Kim Cương)

Tải Quyết định 1743/QĐ-SYT (Lê Thị Kiều Chinh)

Tải Quyết định 1752/QĐ-SYT (Trương Nguyễn Thanh Thảo)

Tải Quyết định 1778/QĐ-SYT (Phan Quang Phú)

Tải Quyết định 1779/QĐ-SYT (Nguyễn Hồng Tánh)

Tải Quyết định 1780/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Kim Phượng)

Tải Quyết định 1781/QĐ-SYT (Trần Thị PaNi)

Tải Quyết định 1782/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Thanh Tuyền)

Tải Quyết định 1783/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Thúy Duy)

Tải Quyết định 1784/QĐ-SYT (Mai Nguyễn Huỳnh Lê)

Tải Quyết định 1839/QĐ-SYT (Hà Thành Nguyên Thảo)

Tải Quyết định 1840/QĐ-SYT (Phan Văn Thắm)

Tải Quyết định 1841/QĐ-SYT (Trương Thị Lan Anh)

Tải Quyết định 1842/QĐ-SYT (Phan Thanh Sĩ)

Tải Quyết định 1843/QĐ-SYT (Huỳnh Quốc Trực)

Tải Quyết định 1844/QĐ-SYT (Phan Thị Ngọc Giàu)

Tải Quyết định 1845/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Thanh Tú)

Tải Quyết định 1846/QĐ-SYT (Nguyễn Thanh Tuyền)

Tải Quyết định 1847/QĐ-SYT (Huỳnh Thị Anh Thư)

Tải Quyết định 1848/QĐ-SYT (Nguyễn Hoàng Lâm)

Tải Quyết định 1849/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Tuyết Vân)

Tải Quyết định 1850/QĐ-SYT (Trần Thị Thảo)

Tải Quyết định 1851/QĐ-SYT (Nguyễn Tấn Hải)

Tải Quyết định 1852/QĐ-SYT (Lê Anh Thương)

Tải Quyết định 1872/QĐ-SYT (Phạm Thị Bảo Ngọc))

Tải Quyết định 2400/QĐ-SYT (Trương Thị Kim Pha)

Tải Quyết định 2401/QĐ-SYT (Diệp Thị Hạnh)

Tải Quyết định 2402/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Gọn)

Tải Quyết định 2403/QĐ-SYT (Dương Bảo Ngọc)

 

Tải Quyết định 261/QĐ-SYT (Nguyễn Công Chính)

Tải Quyết định 319/QĐ-SYT (Đặng Thị Thùy Giang)

Tải Quyết định 320/QĐ-SYT (Trần Thị Tuyết Nhung)

Tải Quyết định 367/QĐ-SYT (Phạm Minh Thiện)

Tải Quyết định 500/QĐ-SYT (Hồ Thị Thanh Trúc)

Tải Quyết định 501/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Hồng Dung)

Tải Quyết định 502/QĐ-SYT (Phạm Thị Xuân)

Tải Quyết định 503/QĐ-SYT (Nguyễn Trúc Duyên)

Tải Quyết định 532/QĐ-SYT (Phan Ngọc Mến)

Tải Quyết định 579/QĐ-SYT (Lê Linh Phụng)

Tải Quyết định 580/QĐ-SYT (Nguyễn Minh Hoàng)

Tải Quyết định 581/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Thu Hà)

Tải Quyết định 582/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Ngọc Trúc)

Tải Quyết định 583/QĐ-SYT (Trần Văn Sang)

Tải Quyết định 584/QĐ-SYT (Phan Thị Bích Tuyền)

Tải Quyết định 585/QĐ-SYT (Võ Thị Thanh Tuyền)

Tải Quyết định 586/QĐ-SYT (Trương Thanh Văn)

Tải Quyết định 632/QĐ-SYT (Phạm Ngọc Tuyền)

Tải Quyết định 709/QĐ-SYT (Lê Thành Tâm)

Tải Quyết định 710/QĐ-SYT (Trần Trung Trực)

Tải Quyết định 767/QĐ-SYT (Liêu Phương Thảo)

Tải Quyết định 768/QĐ-SYT (Nguyễn Phước Dư)

Tải Quyết định 769/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Quế Chi)

Tải Quyết định 770/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Bích Hạnh)

Tải Quyết định 771/QĐ-SYT (Trần Thị Út)

Tải Quyết định 772/QĐ-SYT (Tiêu Thị Ngọc Hiền)

Tải Quyết định 773/QĐ-SYT (Trương Hoàng Đệ)

Tải Quyết định 818/QĐ-SYT (Võ Thanh Hùng)

Tải Quyết định 819/QĐ-SYT (Trương Công Minh)

Tải Quyết định 821/QĐ-SYT (Phan Hoàng Dung)

Tải Quyết định 822/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Mai Khanh)

Tải Quyết định 823/QĐ-SYT (Nguyễn Thanh Minh)

Tải Quyết định 824/QĐ-SYT (Nguyễn Ngọc Yến Nhi)

Tải Quyết định 825/QĐ-SYT (Đỗ Thị Thúy Liễu)

Tải Quyết định 1677/QĐ-SYT (Huỳnh Thị Thanh Lê)

Tải Quyết định 1678/QĐ-SYT (Dương Hoài Thanh)

Tải Quyết định 1679/QĐ-SYT (Phạm Thị Nhi)

Tải Quyết định 1725/QĐ-SYT (Đinh Thị Hồng Nam)

Tải Quyết định 1726/QĐ-SYT (Nguyễn Thanh Sang)

Tải Quyết định 1795/QĐ-SYT (Võ Thị Cẩm Tú)

 

Tải Quyết định 111/QĐ-SYT (Nguyễn Chí Thanh)

Tải Quyết định 112/QĐ-SYT (Phạm Thanh Tuấn)

Tải Quyết định 390/QĐ-SYT (Phan Hoàng Xuân Trúc)

Tải Quyết định 391/QĐ-SYT (Nguyễn Thị Bé Cưng)

Tải Quyết định 392/QĐ-SYT (Đoàn Thụy Duyên Ngọc)

 

Tải Quyết định 168/QĐ-SYT (Huỳnh Thị Cẩm Tiên)

Tải Quyết định 215/QĐ-SYT (Hà Mỹ Nhân)