Chi tiết văn bản

4258/SYT-KHTC
14/11/2022
14/11/2022
Thời hạn tiếp nhận thông tin, báo giá tài sản là trang thiết bị y tế để thực hiện dự án Đầu tư trang thiết bị 08 Trung tâm y tế tuyến huyện tỉnh Vĩnh Long (4258)
Công văn
Sở Y tế
Văn Công Minh
Giám đốc
20221115165638_9_CV Thong bao het thoi gian nhan bao gia TTB cua 08 huyen_TX_signed_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC