Chi tiết văn bản

2591/QĐ-SYT
V/v thành lập Tổ thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Nghị quyết
Sở Y tế
VĂN BẢN KHÁC