Chi tiết văn bản

2622/SYT-NV
22/07/2022
22/07/2022
Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025
Kế hoạch
Sở Y tế
Nguyễn Công Tuấn
Phó Giám đốc
20228315172_2622SYT-NV.rar
VĂN BẢN KHÁC