Chi tiết văn bản

08/SYT-NV
05/01/2022
Điều chỉnh cấp lại mã cơ sở KBCB Bệnh viện Dã chiến số 6.
Công văn
Sở Y tế
Nguyễn Công Tuấn
2022323152718_CV DIEU CHINH CAP MA LAI BV DA CHIEN SO 6_signed_signed_signed_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC