Tổng số lượt truy cập
Danh bạ cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
Đơn vị
Số 47, đường Lê Văn Tám, phường 1, Tp Vĩnh Long, ĐT 070.3823107 - Fax 070.3830652, Email: syte@vinhlong.gov.vn
Ban Giám đốc Sở
Trần Văn ÚtGiám đốc070.3822691 tvut.syte@vinhlong.gov.vn
Mai Thanh HùngPhó giám đốc070.3836379 mthung.syte@vinhlong.gov.vn
Văn Công MinhPhó giám đốc070.3830107 vcminh.syte@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thành NhômPhó giám đốc 
Văn phòng Sở
Trần Minh ĐứcPhó Chánh văn phòng070.3823107 - Fax: 3830652 tmduc.syte@vinhlong.gov.vn
Phòng Tổ chức cán bộ
Huỳnh Minh ĐứcTrưởng phòng070.3820784 hmduc.syte@vinhlong.gov.vn
Phòng Kế hoạch Tài chính
Nguyễn Công TuấnTrưởng phòng070.3838719 nctuan.syte@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Mỹ LoanPhó trưởng phòng070.3820047 ntmloan.syte@vinhlong.gov.vn
Phòng Nghiệp vụ Y
Trịnh Quang ĐínhTrưởng phòng070.3823449 tqdinh.syte@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Quốc PhụcPhó trưởng phòng070.3823449
Phòng Nghiệp vụ Dược
Cao Thị HoaTrưởng phòng070.3502232 cthoa.syte@vinhlong.gov.vn
Thanh tra Sở
Lưu Thành ĐoànChánh Thanh tra070.3825446 ltdoan.syte@vinhlong.gov.vn
Phòng Công đoàn ngành
Nguyễn Thị TiếtChủ tịch070.3830983 nttiet.syte@vinhlong.gov.vn