Tổng số lượt truy cập
Hướng dẫn Thủ tục hành chính - Sở Y tề tỉnh Vĩnh Long Đóng
In Ấn
Lĩnh vực y dược cổ truyền Đóng

II

LĨNH VỰC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

16

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

 

In Ấn
Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Đóng

I

LĨNH VỰC KHÁM, CHỮA BỆNH

1

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam do bị thu hồi theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e, g, Khoản 1, Điều 29, Luật Khám bệnh, chữa bệnh

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị thu hồi theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e, g, Khoản 1, Điều 29, Luật Khám bệnh, chữa bệnh

4

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với  người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị mất, bị hư hỏng; bị thu hồi do có nội dung trái pháp luật; được cấp không đúng thẩm quyền

5

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở giám định y khoa

6

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức

7

Cấp giấy phép cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức chia tách, hợp nhất, sáp nhập

10

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm

11

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

12

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do Giấy phép hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền)

13

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

14

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

15

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

In Ấn