Tổng số lượt truy cập
Hướng dẫn Thủ tục hành chính - Sở Y tề tỉnh Vĩnh Long Đóng
In Ấn
Lĩnh vực y dược cổ truyền Đóng

 

LĨNH VỰC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

1

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

 

In Ấn
Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Đóng

 

 

 

 

I

LĨNH VỰC KHÁM, CHỮA BỆNH

 

  Quyết định số 953/QĐ-UBND, ngày 18/6/2012
1 Cấp giấy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
2 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị thu hồi theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e, g, Khoản 1, Điều 29, Luật Khám bệnh, chữa bệnh
3 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với  người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị mất, bị hư hỏng; bị thu hồi do có nội dung trái pháp luật; được cấp không đúng thẩm quyền
4 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở giám định y khoa
5 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức
6 Cấp giấy phép cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới
7 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
đối với người Việt Nam do bị thu hồi theo quy định tại
các Điểm c, d, đ, e, g, Khoản 1, Điều 29, Luật Khám bệnh, chữa bệnh
  Quyết định số 2238/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018
8 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề
9 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
10 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
11 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a,b khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh
12 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c,d,đ,e  và g khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh
13 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng
14 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
15 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
16 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)
17 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
18 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
19 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
20 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa
21 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa
22 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền
23 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm
24 Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ sinh
25 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang
26 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đo mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp
27 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
28 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã
29 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ răng hàm giả
30 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc
31 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
32 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền
33 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm
34 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức , nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn
35 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
36 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

II.

LĨNH VỰC MỸ PHẨM

Quyết định số 2984/QĐ-UBND, ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long

 

 
1 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
2 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
3 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT (Trường hợp Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã hết hiệu lực)
4 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

III

LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

 1

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”(GDP)

 2

Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”(GDP)

 3

Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”(GDP) đối với trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản

 4

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc”(GPP)
 5
Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc”(GPP)
 6
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (Cấp liên thông với Giấy GPs)

 7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với Giấy GPs)

 8

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị

 9

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hàng nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị

 10

Đăng ký lần đầu (đối với các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V - Thông tư số 44/2014/TT-BYT)

 11

Đăng ký lại (đối với các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V - Thông tư số 44/2014/TT-BYT)

 12

Đăng ký gia hạn (đối với các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V - Thông tư số 44/2014/TT-BYT)

 13

Đăng ký lần đầu, đăng ký lại và đăng ký gia hạn các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V - Thông tư số 44/2014/TT-BYT
 14
Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
 15
Điều chỉnh Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
 16
Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (bao gồm cả trường hợp cấp Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược nhưng Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 điều 28 của Luật Dược) theo hình thức xét hồ sơ
 17
Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược
 18
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược theo hình thức xét hồ sơ
 19
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ
 20 Cấp Giấy chứng nhận dủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
21 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận dủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận dủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
 22 Điều chỉnh Giấy chứng nhận dủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
 23 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động
 24 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc
 25 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ
 26 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất tiền chất (trừ cơ sở sản xuất được quy định tại điều 50 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP, ngày 08/5/2017 của Chính phủ); cơ sở kinh doanh thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.
 27 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất
 28 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
 29 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
 30 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh.
 31 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc.
 32 Cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc
 33 Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp giấy xác nhận
IV  LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA, PHÁP Y, TÂM THẦN
1  Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe
V  LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ
 1  Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
 2  Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
  LĨNH VỰC ĐÀO TẠO
 1  Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
 1  Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
 2  Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
 3  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền sở Y tế
 4  Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
5 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
6  Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
7  Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
 8  Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
 9  Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
   LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG
 1  Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
 2  Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
 3  Chuyển tiếp điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện
 4  Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện
 5
 Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng  thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng  thuốc phiện bằng thuốc thay thế
6
Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
8 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
9 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
10
Cấp phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
11
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động
12
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế bị mất giấy phép hoạt động hoặc có giấy phép hoạt động bị hư hỏng
13
Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
14
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I.
15
Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II
16
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II do hết hạn.
17
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II do bị hỏng, bị mất
18
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm.
19 Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền Sở Y tế cấp
20 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a, c, d Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT
21
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT
22
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điềm a, Khoản 2, Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT
23
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT
24
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT
  LĨNH VỰC ĐÀO TẠO
1
Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
In Ấn