Tổng số lượt truy cập
THÔNG TIN YTDP - VSATTP - PCHIV/AIDS - DSKHHGĐ  
26/11/2008 1:38:08 CH
Khẩn trương xử lý các sản phẩm nhiễm melamine

Ngày 6/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có công văn chỉ đạo các Bộ: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý theo phương án đã được thống nhất đối với sữa và các sản phẩm sữa nhiễm melamine, không bảo đảm VSATTP đã bị các cơ quan chức năng cấm lưu thông.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho việc xử lý, tiêu hủy các sản phẩm này, trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành chức năng.

Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cải tiến phương thức, tăng cường hiệu quả quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), chú trọng công tác quản lý đối với thực phẩm nhập khẩu. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm về VSATTP và triển khai thực hiện.

Nguồn Vĩnh Long Portal

CÔNG BỐ CÔNG BỐ