Tổng số lượt truy cập
HOẠT ĐỘNG NGÀNH  
23/04/2015 8:12:26 SA
Đoàn tổng Hội Y học Việt Nam làm việc với ngành Y tế Vĩnh Long

Theo Kế hoạch số 143/KH-TGTU, ngày 10/3/2015, V/v tiếp đoàn công tác Tổng Hội Y học Việt Nam (THYHVN) đến làm việc tại Vĩnh Long từ ngày 23/4 đến 24/4/2015.

         Theo Kế hoạch số 143/KH-TGTU, ngày 10/3/2015, V/v tiếp đoàn công tác Tổng Hội Y học Việt Nam (THYHVN) đến làm việc tại Vĩnh Long từ ngày 23/4 đến 24/4/2015.

          Trong chương trình làm việc cùng Đoàn tại Vĩnh Long, lúc 13 giờ 30 phút ngày 24/4/2015 Đoàn THYHVN sẽ báo cáo 05 chuyên đề cập nhật Y học cho đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ Y tế, thầy thuốc của tỉnh.

           Tải về tài liệu Giấy mới, Quyết định & Danh sách Đoàn, Nội dung báo cáo Portals/0/gaiy moi tuyengiao.doc, Portals/0/Quyet dinh VINH LONG.doc, Portals/0/1. PGS.TS Dương Đại Hà - TonghoiYHVN.ctsn.ppt, Portals/0/4.PAL-HEN VA COPD.pdf, Portals/0/5. TS. Võ Văn Xuân - Phát hiện sớm bệnh ung thư.ppt, Portals/0/6.Pgs. TS --ng Th- Minh Nguy-t - ch-m sóc s-c kh-e sinh s-n.ppt, Portals/0/2_1_ThS.BS NGUYEN HONG HA - Xu huong truyen nhiem_20_sep_2013_tong hoi y hoc.ppt, Portals/0/2_2_ThS.BS NGUYEN HONG HA - Xu huong truyen nhiem_20_sep_2013_tong hoi y hoc.ppt, Portals/0/2_3_ThS.BS NGUYEN HONG HA - Xu huong truyen nhiem_20_sep_2013_tong hoi y hoc.ppt, Portals/0/3_1_Tien bo tim mach can thiep_bai gui.ppt, Portals/0/3_2_Tien bo tim mach can thiep_bai gui.rar, Portals/0/3_3_Tien bo tim mach can thiep_bai gui.rar

CÔNG BỐ CÔNG BỐ