Tổng số lượt truy cập
  THÔNG TIN YTDP - VSATTP - PCHIV/AIDS - DSKHHGĐ  
Hưởng ứng Chiến dịch quốc gia phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh.
- Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức lễ mít-tinh phát động hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng” tại trên dịa bàn tỉnh, vào ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 04 năm 2012

Khẩn trương xử lý các sản phẩm nhiễm melamine
Ngày 6/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có công văn chỉ đạo các Bộ: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý theo phương án đã được thống nhất đối với sữa và các sản phẩm sữa nhiễm melamine, không bảo đảm VSATTP đã bị các cơ quan chức năng cấm lưu thông.
CÔNG BỐ CÔNG BỐ