Tổng số lượt truy cập
THÔNG TIN VỀ Y TẾ ĐIỀU TRỊ  
16/04/2012 8:30:21 CH
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC

Ngày 11/4, tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã có buổi làm việc về hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC về ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC
Ngày 11/4, tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã có buổi làm việc về hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC về ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. Cùng dự có Ông Nguyễn Minh Thảo – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện Bộ Tài Chính, Lãnh đạo các Vụ Cục liên quan – Bộ Y tế.
Theo đề xuất của Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế thì xây dựng phương án giá cho các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật (mục C4 – TT04) thì yêu cầu các địa phương chỉ đạo 1 bệnh viện xây dựng cơ cấu giá, các bệnh viện khác tham gia góp ý, trên cơ sở đó quy định mức thu ở địa phương. Đối với mức thu cho các bệnh viện thuộc Bộ, các Bộ, ngành khác thì mỗi bệnh viện cần có một bảng giá riêng gồm 2 phần: Khám bệnh, ngày giường và các dịch vụ kỹ thuật; Chi tiết các phẫu thuật, thủ thuật tại mục C4, TT 04. Theo đó nguyên tắc ban hành giá sẽ phân theo nhóm bệnh viện, các bệnh viện trong cùng 1 nhóm sẽ có các mức thu giống nhau. Các phẫu thuật, thủ thuật của các bệnh viện trong cùng một nhóm cũng sẽ có mức thu giống nhau.
 
Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế


Các tin đã đưa
  Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Nhấn mạnh quyền lợi của người bệnh và trách nhiệm của thầy thuốc  (02/12/2008)
CÔNG BỐ CÔNG BỐ