Công báo điện tử tỉnh Vĩnh Long

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

 
Tổng số lượt truy cập
  THÔNG TIN VỀ Y TẾ ĐIỀU TRỊ  
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC
Ngày 11/4, tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã có buổi làm việc về hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC về ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Nhấn mạnh quyền lợi của người bệnh và trách nhiệm của thầy thuốc
(Chinhphu.vn) – Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) do Bộ Y tế xây dựng theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bệnh, cũng như các tổ chức, cơ sở KCB cả khu vực Nhà nước và tư nhân, bên cạnh việc đưa ra những quy định mới về trách nhiệm của người thầy thuốc, phạm vi của đối tượng tham gia hành nghề, quyền lợi và trách nhiệm của các loại hình KCB...
Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật