Công báo điện tử tỉnh Vĩnh Long

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

 

 
   

Tổng số lượt truy cập
  HOẠT ĐỘNG NGÀNH  

Đoàn tổng Hội Y học Việt Nam làm việc với ngành Y tế Vĩnh Long
Theo Kế hoạch số 143/KH-TGTU, ngày 10/3/2015, V/v tiếp đoàn công tác Tổng Hội Y học Việt Nam (THYHVN) đến làm việc tại Vĩnh Long từ ngày 23/4 đến 24/4/2015.
Thông tin mới Thông tin mới