Đào tạo - Khoa học ứng dụng
Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành cho y - bác sĩ - 06 Tháng Mười Một 2018
Cv 1286 đăng ký chương trình đào tạo liên tục - 26 Tháng Mười 2018
Tbông báo 157 chương trình đào tạo liên tục đeièu trị suy tim và đái tháo đường type 2 - 26 Tháng Mười 2018
TB 26 Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công và cơ chế tự chủ tài chính - 25 Tháng Mười 2018
Cv 985 Thông báo kế hoạch đào tạo liên tục cho cán bộ y tế năm 2019 - 18 Tháng Mười 2018
Thông báo đăng ký bài báo cáo nghiên cứu khoa học tham gia Hội nghị KHTK ngành y tế tỉnh Đồng Nai - 22 Tháng Tám 2018
Cử Cán bộ tham gia khóa đào tạo thực hành đo CNHH miền Nam - 14 Tháng Tám 2018
Thông báo đăng ký xét tuyển đào tạo địa chỉ sử dụng hệ chính quy ngành y tỉnh Vĩnh Long - 09 Tháng Tám 2018
Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký xét tuyển đào tạo Địa chỉ sử dụng hệ chính quy ngành y tế - 09 Tháng Tám 2018
CV 1218 đăng ký lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng ngạch chuyên viên - 18 Tháng Sáu 2018
Thông báo 389 tuyển sinh sau đại học năm 2018 - 23 Tháng Tư 2018
Danh sách sinh viên tỉnh Vĩnh Long - 13 Tháng Tư 2018
TB 342 Tuyển sinh sau đại học năm 2018 - 05 Tháng Tư 2018
TB 165 Ttuyển sinh liên thông đại học năm 2018 - 05 Tháng Tư 2018
Thông báo 165 tuyển sinh liên thông đại học năm 2018 - 02 Tháng Ba 2018
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục tại trường ĐHYD Cần Thơ - 22 Tháng Chín 2017
TB lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính - 22 Tháng Chín 2017
Thông báo nhập học hệ liên thông năm 2017 - 14 Tháng Tám 2017
Mẫu đơn đăng ký đào tạo theo địa chỉ sử dụng - 09 Tháng Tám 2017
Thông báo đăng ký đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh hệ chính quy năm 2017 - 03 Tháng Tám 2017
Thông báo số 2 Hội nghị khoa học Nhi khoa - 31 Tháng Bảy 2017
V/v tập huấn nghiệp vụ đấu thầu - 04 Tháng Bảy 2017
TB tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và đào tạo liên tục chuyên môn nghiệp vụ - 04 Tháng Năm 2017
Điều chỉnh các điều kiện thi thuyển sau ĐH năm 2017 - 03 Tháng Năm 2017
TB tuyển sinh đại học văn bằng 2 - Vưa làm vừa học - 24 Tháng Tư 2017
TB các lớp đào tạo liên tục chuyên môn nghiệp vụ - 24 Tháng Tư 2017
Kết quả thi thăng hạng 4 lên hạng 3 - 17 Tháng Tư 2017
Danh sách cử đi đào tạo từ năm 2014 trờ về trước - 03 Tháng Tư 2017
Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2017 - 22 Tháng Ba 2017
Thông báo Hội nghị khoa học Kiểm soát nhiễm khuẩn toàn quốc - 28 Tháng Hai 2017
Thông báo các lớp đào tạo liên tục cho cán bộ y tế - 22 Tháng Hai 2017
Danh sach thu kinh phí đào tạo năm hoc 2016 - 2017 - 22 Tháng Hai 2017
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học năm 2017 tại Trường ĐHYD Cần Thơ - 14 Tháng Hai 2017
Thông báo các lớp đào tạo liên tục - phần 2 - 14 Tháng Hai 2017
Thông báo các lớp đào tạo liên tục - phấn 1 - 14 Tháng Hai 2017
Thông báo tuyển sinh cao học - 13 Tháng Giêng 2017
Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2017 - 10 Tháng Giêng 2017
Tài liệu tập huấn danh mục dùng chung ngày 23/11/2016 - 21 Tháng Mười Một 2016
Rà soát CCVC được đào tạo đại học, sau đại học - 18 Tháng Mười Một 2016
Danh sách nợ kinh phí đào tạo theo địa chỉ sử dụng - 27 Tháng Mười 2016
Bộ câu hỏi mới về hội thi tìm hiểu ứng dụng CNTT - 26 Tháng Mười 2016
Bộ câu hỏi trắc nghiệm hội thi tìm hiểu ứng dụng CNTT 2016 - 24 Tháng Mười 2016
Đăng ký nhu cầu quản lý tài chính, bồi dưỡng Kế toán viên - 29 Tháng Chín 2016
Thông tin đăn ký các lớp dào tạo liên tục 2016-2017 - 29 Tháng Chín 2016
Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa - 29 Tháng Tám 2016
Đăng ký lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên - 11 Tháng Tám 2016
Đăng ký các lớp bồi dưỡng CC, VC năm 2017 - 09 Tháng Tám 2016
Thông báo chiêu sinh của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - 09 Tháng Tám 2016
Thông báo tuyển sinh sau đại học Đề án Vĩnh Long 100 - 07 Tháng Sáu 2016
Thông báo chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2017 - 26 Tháng Năm 2016
Thông báo lớp bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2016 - 23 Tháng Năm 2016
Danh sách lớp siêu âm tổng quát tại Vĩnh Long; theo CV 868/SYT-TCCB - 29 Tháng Tư 2016
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 66, 67 - 14 Tháng Tư 2016
Danh sách lớp siêu âm tổng quát cần phải bổ sung hồ sơ; theo CV 691/SYT-TCCB, ngày 6/4/2016 - 06 Tháng Tư 2016
Thông báo chiêu sinh ngạch chuyên viên khóa 65 và 66 - 22 Tháng Ba 2016
Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2016 - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - 16 Tháng Ba 2016
Tuyển sinh lớp tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6; theo CV 347/SYT-TCCB - 25 Tháng Hai 2016
Thông báo số 71/TB-ĐHYDCT, Về việc tuyển sinh liên thông đại học năm 2016 - 22 Tháng Hai 2016
Chương trình đào tạo năm 2016 của Bệnh viện Da liễu TPHCM - 22 Tháng Hai 2016
Công văn số 228/SYT-TCCB, ngày 28/1/2016, V/v đào tạo sau đại học 2016 - 01 Tháng Hai 2016
Thông báo đào tạo 2016 - 11 Tháng Mười Một 2015
Danh sách viên chức học lớp siêu âm và xét nghiệm - 23 Tháng Mười 2015
Đăng ký tham gia tập huấn các lớp QL&CSSKBĐ tuyến xã năm 2015 theo CV số 1869/SYT-TCCB - 23 Tháng Chín 2015
Đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đại học năm 2015 tại ĐH Y dược TPHCM - 29 Tháng Sáu 2015
Thông báo tuyển sinh sau đaại học năm 2015 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; theo CV 605/SYT-TCCB - 02 Tháng Tư 2015
Tuyển sinh liên thông đại học năm 2015 trường Đại học Y Dược Cần Thơ, theo CV 496/SYT-TCCB - 25 Tháng Ba 2015
Thông tin khai giảng các lớp đào tạo ngắn hạn tại trường đại học Cần Thơ, theo CV 404/SYT-TCCB - 10 Tháng Ba 2015
Thông báo chiêu sinh đào tạo liên tục CBYT tại BV Truyền máu - Huyết học năm 2015 - 22 Tháng Mười Hai 2014
Đăng ký tuyển sinh sau đại học năm 2015 - Đại học Y Dược TPHCM - 16 Tháng Mười Hai 2014
Mẫu Kế hoạch bồi dưỡng CBCCVC năm 2015; theo công văn số 1658/SYT-TCCB của Sở Y tế - 11 Tháng Chín 2014
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Đại học ngành y đa khoa năm 2014 - 12 Tháng Năm 2014
Tài liệu Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ V, năm 2014-2015 - 12 Tháng Năm 2014
Văn bản liên quan đến công tác NCKH&CN; kèm công văn số 541/SYT-NVD, ngày 10/4/2014 - 14 Tháng Tư 2014
In Ấn