Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
40/2017/TT-BYT 23/10/2017 Thông tư quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
1675/PAS-KSDB 13/10/2017 Tăng cường công tác giám sát và lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán ho gà
4607/QĐ-BYT 11/10/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch giám sát trọng điểm lống ghép bệnh SXH Dengue, bệnh do vi rút Zika và Chinkungunya tại VN giai đoạn 2017-2020
5606/BYT-UBQG50 03/10/2017 Kế hoạch tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017
2113/QĐ-UBND 02/10/2017 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2189/SYT-KHTC 25/09/2017 V/v tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
4210/QĐ-BYT 20/09/2017 Quyết định v/v quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
2123/KH-SYT 18/09/2017 Kế hoạch truyền thông về Quản lý chất thải y tế giai đoạn 2017-2021 của Sở Y tế
2113/SYT-NVY 18/09/2017 V/v góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi thông tư 32/2013/TT-BYT Hướng dẫn quản lý và theo dõi người nhiễm HIV
3916/QĐ-BYT 28/08/2017 Quyết định V/v phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
3798/QĐ-BYT 21/08/2017 Quyết định V/v ban hành "quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh đái tháo đường týp 2"
902/Kh-BCĐTƯVSATTP 18/08/2017 Kế hoạch Triểm khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017
3725/QĐ-BYT 16/08/2017 Quyết định ban hành Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1847/SYT-NVY 15/08/2017 v/v hội thảo chuyên đề Hồi sức cấp cứu, chương trình chỉ đạo tuyến và Đề án 1816
4538/BYT-BM-TE 10/08/2017 V/v triển klhai sử dụng Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em
3459/QĐ-BYT 31/07/2017 V/v phê duyệt tài liệu Hướng dẫn giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa hoc/dioxin
9990/BTC-NSNN 28/07/2017 V/v nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 108
3421/QĐ-BYT 28/07/2017 V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
3366/QĐ-BYT 21/07/2017 Ban hành danh mục 49 sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
3336/QĐ-BYT 20/07/2017 V/v ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật huyết học - Truyền máu - Miễn dịch - Di truyền - Sinh học phân tử